اخبار داخلی

1399/4/3 سه‌شنبه در پی انتصاب فرماندار جدید رييس اداره كتابخانه هاي خميني شهر با فرماندار جديد شهرستان ديدار كرد. مجتبي درويشي رييس اداره كتابخانه هاي خميني شهر با حضور در فرمانداری شهرستان، انتصاب سرپرست فرمانداري خميني شهر را تبريك گفت.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، مجتبي درويشي رييس اداره كتابخانه هاي عمومي خميني شهر با حضور در فرمانداري شهرستان، انتصاب عليرضا بصيري به عنوان سرپرست فرمانداري را تبريك نمود. 
درويشي ضمن خير مقدم به بصيري، گزارشي از فعاليت هاي كتابخانه ها، وضعيت كلي كتابخانه ها، انجمن ها و ساير مسائل مرتبط با كتابخانه ها به وي ارائه داد.
 
بيشتر