اخبار داخلی1398/12/12 دوشنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛ برگزاري فعاليت هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوانسار همزمان با هفته چهارم بهمن ماه 1398فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوانسار برگزار شد

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با هفته آخر بهمن فعاليت هاي فرهنگي متنوعي در راستاي ترويج  فرهنگ كتاب و كتابخواني در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوانسار برگزار شد.
برگزاري كارگاه جمع خواني در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري
در روز دوشنبه 28 بهمن  ماه 1398 در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري كارگاه جمع خواني برگزار شد. در اين كارگاه كتاب هدهد سفيد جلد ششم پرواز را باور كن توسط كودكان  جمع خواني شد.
برگزاري نشست كتاب خوان مدرسه اي توسط كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري
در روز شنبه مورخ26بهمن ماه 1398 نشست كتاب خوان مدرسه اي به مناسبت وفات حضرت ام البنين و تكريم مادران و همسران شهدا در مدرسه ي هفده شهريور توسط كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري برگزار شد. در اين نشست كتاب هاي مادر كه باشي و فرهنگ مختصر امر به معروف و نهي از منكر به دانش آموزان معرفي شد.
برگزاري كارگاه كاردستي در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري
در روز چهارشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1398 در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري كارگاه كاردستي برگزار شد. در اين كارگاه كتابدار به وسيله ي نمد درست كردن ميوه هاي يخچالي نمدي را به كودكان آموزش داد.
برگزاري كارگاه كاردستي در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري
در روز سه شنبه مورخ 29 بهمن ماه 1398 در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري كارگاه كاردستي برگزار شد. در اين كارگاه كتابدار به وسيله ي نمد درست كردن ميوه هاي يخچالي را به كودكان آموزش داد. 

برگزاري كارگاه جمع خواني در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري
در روز چهارشنبه مورخ 30 بهمن ماه 1398 در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري كارگاه جمع خواني برگزار شد. در اين كارگاه كتاب هاي مردمان خوب ايران و آخرين بازمانده توسط كودكان جمع خواني شد.
برگزاري كارگاه جمع خواني در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري
در روز سه شنبه مورخ 29 بهمن ماه 1398 در كتابخانه عمومي آيت الله ميركبير خوانساري كارگاه جمع خواني برگزار شد. در اين كارگاه كتاب پرچم زيباي ايران توسط كودكان جمع خواني شد.
برگزاري كارگاه قصه گويي در كتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست
در روز سه شنبه مورخ29بهمن ماه 1398 دركتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست كارگاه قصه گويي برگزارشد.در اين كارگاه داستان بنفشه هاي عمو نوروز براي كودكان قصه گويي شد.
برگزاري كارگاه جمع خواني در كتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست
در روز شنبه مورخ 26بهمن ماه 1398 در كتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست كارگاه جمع خواني برگزار شد. در اين جلسه كتاب قصه هاي شاهنامه جمع خواني شد.
برگزاري كانون قرآن و نهج البلاغه در كتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست
در روز يكشنبه مورخ 27بهمن ماه  1398 در كتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست كانون قرآن و نهج البلاغه برگزار شد. در اين جلسه فرازهايي از نهج البلاغه به همراه يك جزء از قرآن توسط بانوان تلاوت شد.
در روز چهارشنبه مورخ30 بهمن ماه 1398 دركتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست كانون قرآن ونهج البلاغه برگزارشد. در اين جلسه  حديث شريف كساء توسط مادران قرائت شد.
برگزاري جزء خواني قرآن كريم در كتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست
در روز دوشنبه مورخ 28بهمن ماه1398دركتابخانه عمومي آيت الله خامنه اي ويست كلاس  جزء خواني قرآن كريم برگزارشد. ويك جزء ازقرآن كريم توسط اعضاء جمع خواني شد.

برگزاري جشن ميلاد حضرت فاطمه(س) در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آباد
در روز شنبه مورخ 26 بهمن ماه 1398 جشني به مناسبت ميلاد با سعادت حضرت زهرا(س) و روز مادر در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آباد برگزار گرديد. اين مراسم با مولودي سرايي و خواندن حديث كساء و زيارت امين الله برگزار شد.
برگزاري كارگاه قصه گويي در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آباد
در روز چهارشنبه مورخ30بهمن ماه 1398در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آباد كارگاه قصه گويي برگزار شد. در اين كارگاه داستاني از كتاب قصه هاي مهتاب براي كودكان قصه گويي شد.
برگزاري  نشست كتاب خوان در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آباد
در روز شنبه مورخ26 بهمن ماه 1398در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آباد نشست كتاب خوان برگزار شد. در اين نشست كتاب زندگاني و حكمت هاي حضرت زهرا(س) و خطبه هاي ايشان معرفي شد.
برگزاري  كارگاه كاردستي در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آباد
در روز چهارشنبه مورخ30 بهمن ماه 1398در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آبادكارگاه آموزش كاردستي برگزار شد. در اين كارگاه اريگامي حيوانات جنگلي به كودكان آموزش داده شد.
برگزاري  كارگاه نقاشي در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آباد
در روز چهارشنبه مورخ30بهمن ماه 1398در كتابخانه عمومي امام هادي(ع) رحمت آبادكارگاه آموزش نقاشي برگزار شد. در اين كارگاه نقاشي با موضوع حضرت فاطمه (س) به كودكان آموزش داده شد.

بيشتر