اخبار داخلی1398/12/10 شنبه با هدف ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی؛ به همت كتابداران کتابخانه های عمومی شهرستان تيران و كرون انجام شد برنامه هاي متنوع فرهنگي در نيمه دوم بهمن ماه در کتابخانه های عمومی شهرستان تيران و كرون برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، برنامه هاي متنوع فرهنگي در شهرستان تيران و كرون در نيمه دوم بهمن ماه برگزار گرديد. اين برنامه ها شامل برگزاري نشست كتاب خوان، نشست هاي جمع خواني، كلاس كاردستي و قصه گويي و ... به شرح ذيل مي باشد:

1- برگزاري نشست كتابخوان ويژه نوجوان و معرفي 5 عنوان كتاب توسط شركت كنندگان

2- برگزاري نشست جمع خواني كتاب درود بر برادر ارتشي ويژه نوجوان

3- برگزاري جشن انقلاب ويژه كودكان همراه با قصه گويي‏ ، شاهنامه خواني و برپايي نمايشگاه از كاردستي هاي انجام شده از مهر تا بهمن.

4- برگزاري نشست ادبي با حضور جمعي ازشاعران‏، شهردار تيران و رئيس شوراي اسلامي شهر تيران با همكاري موسسه فرهنگي ادبي سينا در كتابخانه الغدير و شعرخواني اشعاري با موضوع شهادت سردار قاسم سليماني.

5- برگزاري نشست كتابخوان و جمع خواني كتاب درود بر برادر ارتشي در كتابخانه آيت الله مطلبي رضوانشهر.

6- برگزاري نشست كتابخوان ويژه بانوان و معرفي 6 عنوان كتاب در كتابخانه الغدير تيران

بيشتر