اخبار داخلی

1398/12/10 شنبه توسط پزشك خير شهرضايي صورت گرفت؛ اهداي 175 نسخه كتاب به كتابخانه عمومي دكتر اميني شهرضا مسئول كتابخانه دكتر اميني شهرضا از اهداي 175 نسخه كتاب توسط پزشك خير به اين كتابخانه خبرداد.
به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، مسئول كتابخانه عمومي دكتر اميني شهرضا از اهداي 175 نسخه كتاب توسط خانم دكتر مهناز كميلي پور يكي از اعضاي فعال كتابخانه خبر داد. كتاب هاي اهدايي در موضوعات پزشكي، روانشناسي، ادبي، كمك درسي و كتب مخصوص نوجوانان مي باشد. فرهمندي، مسئول كتابخانه اظهار داشت: تعامل سازنده با فرهيختگان و مراجعه كنندگان به كتابخانه‌هاي عمومي، درجذب كتب اهدايي به كتابخانه‌هاي شهرستان بسيار مؤثر است و جذب منابع اهدايي موجب غني شدن مجموعه كتابخانه مي گردد.
بيشتر