اخبار داخلی1398/12/7 چهارشنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام شد؛ برگزاري فعاليت هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك همزمان با هفته آخر بهمن ماه در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك فعاليت هاي فرهنگي متنوعي برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با هفته آخر بهمن ماه  در راستاي ترويج  فرهنگ كتاب و كتابخواني در كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك برگزار شد.

برگزاري كارگاه قصه گويي  در كتابخانه عمومي ولايت فرخي

روز سه شنبه مورخ 29 بهمن ماه 1398 در كتابخانه عمومي ولايت فرخي كارگاه قصه گويي برگزار شد. در اين جلسه كتاب كشف دنياي جديد از مجموعه موش كتابخانه براي بچه ها قصه گويي شد.

 

برگزاري نشست قصه گويي در مدرسه بركت توسط كتابخانه عمومي شهداي شهر خور

روز يكشنبه مورخ 27 بهمن ماه 1398 در مدرسه بركت شهر خور نشست قصه گويي برگزار شد. در اين جلسه كتابهايي توسط كتابدار و دانش آموزان قصه گويي شد.

اهداي جوايز به برندگان مسابقه گتابخواني شهرستاني سه دقيقه در قيامت در مراسم جشن به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)  

 

برگزاري كارگاه شاهنامه خواني در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي شهر جندق

روز دوشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1398 در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي كارگاه شاهنامه خواني برگزار شد. در اين جلسه كتاب داستان هاي شاهنامه به بازآفريني زينب سادات طباطبايي جمع خواني شد.

 

برگزاري كارگاه جمع خواني در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي شهر جندق

روز شنبه مورخ 26 بهمن ماه 1398 در كتابخانه عمومي ميرزا ابوالحسن يغماي جندقي شهر جندق كارگاه جمع خواني برگزار شد. در اين جلسه كتاب هفتاد و پنج درس زندگي از سيره علمي حضرت فاطمه(س) جمع خواني شد.

بيشتر