اخبار برگزیده
1399/4/5 پنجشنبه با هدف ارتقاء سطح آگاهی و فرهنگ تفاهم نامه همکاری بین اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان و کمیته امداد امام خمینی (ره) امضاء شد. به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) مبتنی بر ترویج و گسترش فرهنگ کتابخوانی، تفاهم نامه همکاری ما بین اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان و اداره کل کتابخانه های عمومی منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، با هدف افزایش فعالیت های مشترک، امیر هلاکویی سرپرست اداره کل کتابخانه های عمومی اصفهان و کریم زارع، سرپرست کمیته امداد استان اصفهان تفاهم نامه همکاری امضاء نمودند و برنامه های مشترکی مورد بحث و تفاهم قرار گرفت. طبق تفاهم نامه منعقد شده مقرر شد:
  1. مسئولیت اجرای مفاد تفاهم نامه براساس وظایف، اختیارات و تفویض مسئولیت ها بر عهده نمایندگان دو طرف خواهد بود.
  2. نشست های مشترک با هدف ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه با همکاری دو طرف هر شش ماه یکبار برگزار خواهد شد.
  3. برنامه ریزی و هماهنگی نشست ها یک ماه قبل از برگزاری نشست با حضور نمایندگان دو طرف انجام خواهد شد.
  4. نمایندگان دو طرف هر شش ماه گزارش عملکرد دستگاه مربوطه را ارائه می نمایند.
  5. قبل از برگزاری مسابقات نسبت به توافق در تامین جوایز اقدام خواهد شد.
  6. در تمامی برنامه های اطلاع رسانی، تبلیغاتی و خبری به برگزاری مشترک برنامه توسط هر دو اداره و همکاری طرفین اشاره خواهد شد.
بيشتر