اخبار برگزیده
1398/12/3 شنبه در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني؛ برگزاري اولين جلسه كارگاه آموزشي روانشناسي مديريت خشم اولين جلسه از كارگاه آموزشي روانشناسي مديريت خشم در محل كتابخانه عمومي شيخ بهايي نجف آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1398، اولين جلسه از كارگاه آموزشي روانشناسي با موضوع مديريت خشم با سخنراني ليلا جعفري، روانشناس و كارشناس ارشد مشاوره خانواده و حضور جمعي از اعضا در محل كتابخانه عمومي شيخ بهايي نجف آباد تشكيل شد.

جعفري در اين نشست با بيان اينكه مديريت خشم يكي از مهمترين مهارت هايي است كه در زندگي لازم است بياموزيم، اظهار داشت: راهكارهايي وجود دارد تا بتوانيم به خود و اطرافيانمان زماني كه دچار خشم مي‌شويم كمك كنيم. همه ما در لحظه عصبانيت منطق و هوشياري لازم را از دست مي‌دهيم و خود را محق مي‌دانيم اما كمي بعد با آثار نامطلوب ابراز خشم كنترل نشده‌ مان روبرو مي‌شويم كه حداقل آن عذاب وجدان و پشيماني است.

وي در اين نشست در خصوص برخي از راهكارهاي كنترل خشم شامل موارد ذيل توضيحاتي ارائه داد: شناسايي نشانه هاي بروز خشم، بيان احساسات منفي بجاي به نمايش گذاشتن آنها، مراقبت از كلام، ترك موقعيت، بيان علت ناراحتي پس از فرونشاندن خشم، پياده روي و انجام فعاليت هاي بدني، بخشش و عدم كينه توزي، شوخ طبعي براي خالي كردن فشار عصبي، تمرين تمدد اعصاب و اهميت سنجي موضوع مورد مشاجره.

بيشتر