فهرست

خبر

آران و بیدگل * كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان آران و بيدگل:
1-كتابخانه عمومي مجتهدالزمان بيدگلي  
 توضيحات در مورد کتابخانه: 

نشاني: آران و بیدگل-خیابان شهدا- کوچه جنب بازار هادی(معراج 12)
شماره تلفن:      54728577                                       كدپستي: 8741674475
زيربنا:      150                                            سال تاسيس: 1380
2-كتابخانه عمومي اتاد عباس موذن‌پور  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: آران و بیدگل-خیابان هفده شهریور- کوچه قیام دوم
شماره تلفن:    54723600                                         كدپستي: 8741813918
زيربنا:      750                                            سال تاسيس: 1352
 
3-كتابخانه عمومي علامه ملا محمدزمان نوش آبادی  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: نوش آباد-میدان بسیج -خیابان دانشجو-جنب اداره پست
شماره تلفن:        54823969                                     كدپستي: 8746163655
زيربنا:            790                                      سال تاسيس: 1372
4-كتابخانه عمومي شهدای ابوزیدآباد  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: شهرستان آران و بیدگل، ابوزیدآباد، بلوار صفوی، روبروی کاروانسرا
شماره تلفن:  54256556                                           كدپستي:ندارد
زيربنا:           776                                       سال تاسيس:1398
5-كتابخانه عمومي سردار شهید رعیت یزدل  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: یزدل-خیابان امام خمینی(ره)
شماره تلفن:         3154853656                                    كدپستي: 8743165554
زيربنا:          320                                        سال تاسيس: 1385