فهرست

خبر

برخوار *كتابخانه هاي عمومي شهرستان برخوار
1-كتابخانه عمومي شهید سردار سپهبد قاسم سلیمانی  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: برخوار، شاپورآباد، بلوار امام خمینی، جنب مدرسه ابتدایی شهید موسی کلانتری
شماره تلفن:       45886367                                      كدپستي:ندارد
زيربنا:                     450                             سال تاسيس:1392
2-كتابخانه عمومي شهید رنجکش محسن آباد  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: محسن آباد-خیابان طالقانی
شماره تلفن:       3145856327                                      كدپستي: 8341141138
زيربنا:        200                                          سال تاسيس:1357
3-كتابخانه عمومي اندیشه دستگرد  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: دستگرد-بلوار آزادگان -خیابان شهید بهشتی
شماره تلفن:           3145409494                                  كدپستي: 8342211111
زيربنا:    1270                                              سال تاسيس: 1387
4-كتابخانه عمومي بقیه الله الاعظم(عج) سین  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: بلوار امام خميني (ره) - خ بهداري - كوچه بهداري - جنب مخابرات
شماره تلفن:         45833002                                    كدپستي: 8337111111
زيربنا:     350                                           سال تاسيس: 1393         
5-كتابخانه عمومي دین و دانش حبیب آباد  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: حبیب آباد-شهرک آیت الله ادیب -16متری خیابان ارشاد
شماره تلفن:      3145482700                                       كدپستي: 8163893113
زيربنا:     500                                             سال تاسيس: 1353       
6-كتابخانه عمومي کوثر دولت اباد