فهرست

خبر

تیران و کرون *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان تيران و كرون
1-كتابخانه عمومي الغدیر تیران  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: تیران-بلوار امام خمینی (ره) - خیابان فرهنگ کوچه اندیشه
شماره تلفن:    42222057                                         كدپستي: 8531845158
زيربنا:                850                                     سال تاسيس: 1376
2-كتابخانه عمومي حضرت آیت الله سید محمود مطلبی(ره) رضوانشهر  
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: رضوانشهر-خیابان مصلی
شماره تلفن:       42523802                                      كدپستي: 8533115194
زيربنا:         505                                       سال تاسيس:  1385