فهرست

خبر

خوانسار *كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان خوانسار

1- كتابخانه عمومي آیت الله میرکبیرخوانساری خوانسار  


توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: خوانسار-بلوار معلم - ابتدای صفائیه
شماره تلفن:         57232601                                    كدپستي: 8791847345
زيربنا:                1266                                      سال تاسيس: 1352
2- كتابخانه عمومي آیت‌الله خامنه‌ای ویست
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: روستای ویست
شماره تلفن:          57752008                                   كدپستي: 8799117893
زيربنا:                235                                       سال تاسيس:  1384
3- كتابخانه عمومي امام هادی(ع) رحمت آباد
 
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: روستای رحمت آباد
شماره تلفن:     57751654                                        كدپستي: 8794117138
زيربنا     100                                         سال تاسيس: :         1386