فهرست

خبر

شاهین‌شهر و میمه
*كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين شهر و ميمه
1- كتابخانه عمومي امام صادق(ع) میمه  توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: میمه-خیابان طالقانی - پارک معلم
شماره تلفن:   45420100                                          كدپستي: 8351931177
زيربنا:                500                                          سال تاسيس: 1371
2- كتابخانه عمومي بعثت وزوان