فهرست

خبر

لنجان *فهرست كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان لنجان

1- كتابخانه عمومي آیت الله حاج آقا رحیم ارباب چرمهینتوضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: چرمهین-جنب مصلای نمازجمعه - واقع در پارک گلها
شماره تلفن:      3152554222                                       كدپستي: 8475111111
زيربنا:    650                                                سال تاسيس: 1375          
2- كتابخانه عمومي آیت الله مدیسه ای باغشاد

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: باغشاد-نوگوران- خیابان اصلی(حضرت محمد(ص))- جنب پست بانک
شماره تلفن:       52353458                                      كدپستي: 8477113568
زيربنا:                220                                          سال تاسيس: 1384    
3- كتابخانه عمومي اندیشه نوین چمگردان
اين كتابخانه به علت انتقال يه كتابخانه فرزانگان تابلو ندارد.
توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: چمگردان-خیابان ابوذر-روبروی شهرداری چمگردان
شماره تلفن:    3152242720                                         كدپستي: 8478174699
زيربنا:                263                                          سال تاسيس: 1387    

4- كتابخانه عمومي باقرالعلوم(ع) زاینده رود

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: زاینده رود-خیابان پیامبر اعظم (ع) کوچه امامزاده
شماره تلفن:       3152663324                                      كدپستي: 8493134579
زيربنا:                60                                              سال تاسيس: 1385
5- كتابخانه عمومي بهمن زرین شهر

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: زرین شهر-خ.سجاد- جنب مرکز بهداشت- فرهنگسرای بهمن
شماره تلفن:       3152210535                                      كدپستي: 8471956735
زيربنا:                425                                           سال تاسيس: 1387   
6- كتابخانه عمومي حضرت جواد الائمه(ع) سده

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: سده -خیابان امام -خیابان استقلال - روبروی مخابرات
شماره تلفن:       3152434502                                      كدپستي: 8474177597
زيربنا:                184                                              سال تاسيس: 1375
7- كتابخانه عمومي شهید جمشید توکلی فولادشهر