فهرست

خبر

نجف‌آباد *فهرست كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف‌آباد

1- كتابخانه عمومي آیت الله طالقانی گلدشت

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: گلدشت -منطقه قلعه سفید- بلوار آیت الله طالقانی-ک.پ8584173114
شماره تلفن:      42242081                                       كدپستي: 8584173114
زيربنا:                497                                        سال تاسيس: 1379       
2- كتابخانه عمومي اندیشه جوزدان

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: بلوار اصلی، روبروی مسجد جامع، کتابخانه و کانون اندیشه
شماره تلفن:             31332939                                كدپستي: 8585116956
زيربنا:               350                                   سال تاسيس:1397
3- كتابخانه عمومي حضرت امام موسی کاظم(ع) نجف آباد

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: نجف آباد-یزدانشهر-خیابان21شرقی
شماره تلفن:           42498835                                  كدپستي: 8519813375
زيربنا:                1500                                              سال تاسيس: 1377          
4- كتابخانه عمومي حضرت رسول اکرم(ص) کهریزسنگ
 توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: کهریزسنگ-م ولایت-خ ولیعصر-جنب کوی5-ک.پ8586143478
شماره تلفن:   3142324747                                          كدپستي: 8586143478
زيربنا:                310                                              سال تاسيس: 1389
5- كتابخانه عمومي خاتم الانبیاء(ص) نجف آباد

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: نجف آباد-ویلاشهر - خیابان ویلا -کوچه 107
شماره تلفن:         3142254090                                    كدپستي: 8581855161
زيربنا:                400                                          سال تاسيس: 1379    
6- كتابخانه عمومي سردار شهید حاج احمد کاظمی نجف آباد