فهرست

خبر

نطنز *فهرست كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان نطنز

1- كتابخانه عمومي استاد حمید عاملی بادرود




توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: بادرود-خیابان امام خمینی- جنب پارک شهر
شماره تلفن:   54349001                                          كدپستي: 8766133115
زيربنا:                500                                          سال تاسيس: 1363    
2- كتابخانه عمومي ده آباد

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: ده آباد-خیابان شهید خالقی
شماره تلفن:   54310209                                          كدپستي: 8761115115
زيربنا:                160                                              سال تاسيس: 1379
3- كتابخانه عمومي شهید جعفری اریسمان

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: خیابان رسالت- روبروی خیابان شهید صفدری
شماره تلفن:   9139631750                                          كدپستي:ندارد
زيربنا:                135                                  سال تاسيس:1399

4- كتابخانه عمومي نطنز

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: نطنز-خیابان 17 شهریور
شماره تلفن:   54222733                                          كدپستي: 8761663111
زيربنا:                185                                            سال تاسيس: 1354  
5- كتابخانه عمومي همتی خالدآباد

توضيحات در مورد کتابخانه:  
نشاني: خ جوادالائمه - طبقه فوقاني شهرداري خالدآباد
شماره تلفن:      54349576                                       كدپستي:
زيربنا:                550                                        سال تاسيس: 1394