فهرست

خبر

ارتباط با ما نشانی اداره کل: اصفهان، خیابان چهارباغ خواجو، روبروی صدا و سیما، ابتدای کوچه شهید امیرخانی، اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان-صندوق پستی:67731-81438
تلفن گویا
03132126152-58
دورنگار
03132126150-53
دفتر مدیرکل
03132126151
روابط عمومی
03132126156
حراست
03132125001
فن‌آوری
0313222070
امور عمرانی
03132126157