فهرست

به منظور توسعه و ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني انجام شد؛

برگزاري فعاليت‌هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه‌ شهدای کوهپایه

فعاليت‌هاي متنوع فرهنگي به منظور توسعه و ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در كتابخانه عمومي شهدای کوهپایه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، فعاليت‌هاي متنوع فرهنگي به منظور توسعه و ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني در كتابخانه عمومي شهدای کوهپایه برگزار شد.
با حضور دانش آموزان و والدين برنامه‌هايي از جمله اجرای سرود، مسابقات كتابخواني و نقاشي برگزار شد. همچنین برنامه مشاوره دانش آموزان با طرح انتخاب دوست و بازديد مدارسه دخترانه شهيد عبايي و نشست كتابخوان با موضوع امام شناسي انجام شد.
بازدید مدرسه پسرانه سروش و خوانش كليات نظامي گنجوي توسط دبير ادبیات نیز از برنامه‌های دیگر بود.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ