فهرست

به مناسبت بيستمين سالروز تأسيس نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور صورت گرفت؛

اجراي طرح كتابخانه گردي در كتابخانه شيخ بهايي

با هدف ترويج فرهنگ كتابداري و كتابخواني و آشنايي با خدمات كتابخانه‌ها، طرح كتابخانه گردي در كتابخانه شيخ بهايي با حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان نجف آباد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي ادارهكل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، با هدف ترويج فرهنگ كتابداري و كتابخواني و آشنايي با خدمات كتابخانه‌ها، طرح كتابخانه گردي در كتابخانه شيخ بهايي به‌عنوان كتابخانه مركزي نجف آباد با حضور معاون استاندار و فرماندار ويژه شهرستان و جمعي از اعضاي خوش ذوق اين كتابخانه برگزارشد.
بازديد مدرسه اي، نشست كتابخوان، شعر خواني و حافظ‌خواني، اجراي سرود دسته جمعي توسط دانش آموزان مدعو برنامه، تهيه روزنامه‌ديواري و اجراي هنر خوشنويسي توسط خطاط درجه ممتاز شهرستان از برنامه هاي اجرايي اين روز بود.