فهرست

همزمان با فرارسیدن ایام دهه‌ی فجر؛

رنگ آميزي گروهي در كتابخانه آل ياسين فريدونشهر برگزار شد

همزمان با فرارسیدن ایام دهه‌ی فجر رنگ آميزي گروهي با همكاري مدرسه ابتدائي شهيدرضا يسلياني در كتابخانه آل ياسين فريدونشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان، همزمان با فرارسیدن ایام دهه‌ی فجر رنگ آميزي گروهي با همكاري مدرسه ابتدائي شهيدرضا يسلياني در كتابخانه آل ياسين فريدونشهر برگزار شد.