فهرست

به مناسبت بزرگداشت روز كتاب، كتابخواني و كتابدار؛

تجليل شهردار و شوراي اسلامي شهر مباركه از كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان

به مناسبت بزرگداشت روز كتاب، كتابخواني و روز كتابدار، كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مبارکه توسط شهردار و شوراي اسلامي شهر تجليل و قدرداني شدند.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، به مناسبت بزرگداشت روز كتاب، كتابخواني و روز كتابدار، كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان توسط شهردار و شوراي اسلامي شهر مباركه تجليل و قدرداني شدند.
اين مراسم با حضور محمد مهدي محمدي شهردار مباركه، اعضاي شوراي اسلامي شهر و رئیس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مباركه و كتابداران اين مجموعه برگزار شد.
محمد مهدي محمدي شهردار مباركه ضمن تبريك روز و كتاب و كتابخواني و تقدير از زحمات كتابداران گفت: كتاب خواندن بهترين عملي است كه انسان مي تواند با انجام آن روح خود را تغذيه نمايد و جامعه و خانواده از اين طريق مي توانند به دنبال ارتقا و توسعه كمي و كيفي فرهنگ كتاب و كتابخواني باشند.
وي خاطر نشان كرد: امروزه فرهنگ كتاب و كتابخواني از مقوله هاي مهم فرهنگي محسوب مي شوند و جايگاه و نقش كتاب و كتابخواني در ارتقا سطح فرهنگي جامعه از اهميت ويژه اي برخوردار است و اين موضوع وظيفه و رسالت متواليان این امر را در ترويج فرهنگ كتاب و مطالعه افزون مي كند.
قربان پور رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مباركه و جمعي از كتابداران نیز در این نشست به بيان مسائل و مشكلات كتابخانه ها در اين حوزه پرداختند.
در پايان اين مراسم از كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان مباركه با اهداي گل، لوح تقدير و  هديه اي به رسم ياد بود تقدير شد.
نسخه قابل چاپ