فهرست

به منظور معرفی کتابخانه و خدمات آن به کودکان صورت گرفت؛

حضور کتابداران کتابخانه‌های عمومی آران و بیدگل در مدارس و مهدهای کودک

کتابداران کتابخانه‌های عمومی آران و بیدگل به منظور معرفی کتابخانه و خدمات آن به کودکان در مدارس و مهدهای کودک شهرستان حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان، کتابداران شهرستان آران و بیدگل در مدارس و مهدهای کودک شهرستان به منظور معرفی کتابخانه و خدمات آن به اعضا حضور یافتند.
در این برنامه کتابداران ضمن معرفی بخش‌های مختلف کتابخانه و خدماتی که به اعضا ارائه می شود و برنامه های فرهنگی شاخص  کتابخانه ها به انجام برنامه های جنبی مثل نشست کتابخوان مدرسه ای، قصه گویی و اجرای کتاب باز پرداختند.
در ادامه این برنامه به دانش آموزان و کودکان کارت عضویت در کتابخانه اهدا شد.