فهرست

در حمايت از كودكان مظلوم فلسطين؛

محفل «من يار مهدي هستم» در كتابخانه مجتهدالزمان بيدگلي برگزار شد

محفل كودكان «من يا مهدي هستم» ويژه كودكان ۴ تا ۷ سال در حمايت از كودكان مظلوم فلسطين در كتابخانه مجتهدالزمان بيدگلي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان محفل كودكان «من يا مهدي هستم» ويژه كودكان ۴ تا ۷ سال در حمايت از كودكان مظلوم فلسطين در كتابخانه مجتهدالزمان بيدگلي برگزار شد.
در اين محفل كه با همكاري اعضاي كميته بانوان محله يزلان برقرار شد، ابتدا شعر بسم الله و قرائت قرآن به صورت دسته جمعي توسط كودكان اجرا گرديد.
در ادامه بيان خاطره شجاعت يكي از بچه هاي فلسطين در قالب داستان براي كودكان صورت گرفت و سپس ساخت پرچم فلسطين با كاغذ رنگي توسط بچه ها انجام شد پخش سرود سلام فرمانده وشعار مرگ براسرائيل و مرگ برآمريكا پايان بخش مراسم بود.
 
نسخه قابل چاپ