فهرست

در راستاي حمايت از آرمانهاي مقاومت فلسطين و ابراز همدردي با كودكان كشته شده در غزه؛

برنامه‌هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه شهداي دهق برگزار شد

آرمان خواهي و مقاومت مردم غزه به همت مسئول كتابخانه شهداي دهق و در قالب برنامه‌هاي متنوع فرهنگي مورد تكريم قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، به همت سميه حسين هاشمي مسئول كتابخانه شهداي دهق و در قالب برنامه هاي متنوع فرهنگي با همکاری نهادهاي ديگر آرمان خواهي و مقاومت مردم غزه مورد تكريم و با كودكان غزه ابراز همدردي شد.
در همكاري مشترك با پايگاه بسيج خواهران منطقه، كتاب «تا فراموش نشوي: خاطرات رانده شدگان سرزمين فلسطين» نوشته مرتضي محمدي معرفي و  بخش سخنان كوتاه از مقام معظم رهبري راجع به مسئله فلسطين و جايگاه آن در ميان سرزمين‌هاي اسلامي از كتاب «فلسطين» از منظر مقام معظم رهبری جمع خواني شد.
همچنين با حضور در محل كودكستان مكتب القرآن، پرچم فلسطين طراحي و توسط بچه ها رنگ آميزي شد.
در انتها نيز هم خواني دعا و نيايش براي رهايي بچه هاي بيگناه فلسطين از جور ستمگران صهيونيست صورت گرفت.