فهرست

به همت كتابخانه شهيد دستغيب شاهين‌شهر؛

نشست شاهنامه‌خواني برگزار شد

نشست شاهنامه‌خواني به همت كتابخانه شهيد دستغيب شاهين‌شهر و با همكاري انجمن خردورزي با شاهنامه اين شهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، به همت كتابخانه عمومي شهيد دستغيب شاهين‌شهر، نشست شاهنامه‌خواني با محوريت معرفي و شناخت شاهنامه  و با همكاري با همكاري انجمن خردورزي با شاهنامه اين شهر برگزار شد.
در اين نشست که با حضور فريبا شمس، دكتراي زبان و ادبيات فارسي و مربي شاهنامه‌خواني كتابخانه عمومي برگزار شد، برنامه‌هايي چون نقالي هفت خوان رستم، روانشناسي شاهنامه و بررسي زمان‌هاي تاريخي شاهنامه اجرا شد که با استقبال اعضا مواجه شد.
در اين نشست‌ها علاوه بر قرائت اشعار شاهنامه فردوسي، توضيحات درباره داستا‌ن‌ها ارائه و تفسيرهاي مختلف از داستان‌ها بيان مي‌شود.
گفتني است، نشست شاهنامه‌خواني سه‌شنبه هر هفته در كتابخانه شهيد دستغيب شاهين‌شهر برگزار مي شود.

نسخه قابل چاپ