فهرست

به منظور تعامل و همكاري در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي هفته كتاب انجام شد؛

ديدار و گفتگوي رييس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان نجف آباد با شهردار جوزدان

به منظور تعامل و همكاري در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي در هفته كتاب و پيگيري‌ها در جهت واريز نيم درصد سهم قانوني كتابخانه‌ها احمد احمدي با حضور در محل شهرداري جوزدان با شهردار اين شهر ديدار و گفتگو نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، در آستانه هفته كتاب و كتابخواني و به منظور تعامل و همكاري در اجراي برنامه‌هاي فرهنگي پيش بيني شده و پيگيري‌ها در جهت  واريز نيم درصد سهم  شهرداري‌ها ، احمد احمدي با حضور در محل شهرداري جوزدان با علي عسگري شهردار اين شهر ديدار و گفتگو نمود.

در اين ديدار احمدي با اشاره به نزديك بودن هفته كتاب و كتابخواني و استقبال خوب اهالي از خدمات ارائه شده در كتابخانه انديشه جوزدان از بدو تاسيس تاكنون و ارائه آماري از خريد كتابهاي مورد درخواست اعضاء از محل اعتبارات انجمن شهر در سالجاري، تعامل بين مجموعه شهرداري و اداره كتابخانه‌هاي عمومي را در جهت بهره وري و ارائه خدمات مطلوب مهم خواند و با تاكيد بر واريز به موقع نيم درصد سهم شهرداري در پوشش هزينه هاي جاري، عمراني و مطالعاتي، اين هزينه را بعنوان سرمايه در توسعه فرهنگي و اجتماعي شهر و اهالي آن برشمرد.

در پايان با حضور مسئول كتابخانه، حاضرين به بيان نظرات در خصوص راهكارهاي ترويج مطالعه و تحقق برنامه‌هاي پيش بيني شده اداره كتابخانه ها براي كتابخانه انديشه جوزدان پرداختند.
نسخه قابل چاپ