فهرست

در جلسه انجمن شهرستان اصفهان مطرح شد؛

انجمن كتابخانه هاي عمومي در افزايش سطح دانش عمومي جامعه نقش مهم و تاثير گذار دارد

فرماندار اصفهان انجمن کتابخانه‌های عمومی را در افزایش دانش عمومی جامعه تاثیر گذار دانست.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان،  اولين جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان به رياست محمد علي احمدي ، فرماندار شهرستان اصفهان ،حسين رحمتي ،رييس دبيرخانه انجمن و مدير كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان   ، مجيد نادرالاصلي رييس شوراي اسلامي شهرستان ،حميدرضا رحيمي رييس سازمان عمران بهارستان ، رسول داوودي ، شهردار قهجاورستان ،محمود صادقين شهردار قهجاورستان ، محمد شباني شهردار بهارستان ، اصغر مختاري ، نماينده  و معاون فرهنگ و ارشاد اسلامي استان ، و با حضور ديگر اعضاي حقيقي و حقوقي در فرمانداري اصفهان برگزار شد.  در ابتداي جلسه حسين رحمتي ، رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان ضمن قرائت مصوبات جلسه قبل و شرح اقدامات صورت گرفته گزارش عملكردي از فعاليت كتابخانه هاي عمومي ارائه نمود .
محمد علي احمدي ، فرماندار اصفهان نيز در اين جلسه اظهار داشت: انجمن كتابخانه هاي عمومي در افزايش سطح دانش عمومي جامعه نقش مهم و تاثير گذار فرهنگي دارد و بايد بين دستگاههاي فرهنگي در حوزه كتاب تعامل وجود داشته باشد .ايشان همچنين واريز نيم درصد قانوني كتابخانه ها را خواستار شدند و بر تقدير از فعالين حوزه كتاب و كتابخواني تاكيد نمودند.
 همچنين واگذاري يك قطعه پلاك با كاربري فرهنگي در فاز چهارم  بهارستان و ساخت كتابخانه توسط سازمان عمران  ،استفاده از ظرفيت خيرين در حوزه كتاب ، بهسازي فضاي كتابخانه ها و افتتاح و بازگشايي كتابخانه عمومي امام حسين(ع)قهجاورستان ، تعيين مبلغ حق عضويت كتابخانه هاي شهري و روستايي نهادي از ديگر موارد مورد بحث و گفتگو بود.
نسخه قابل چاپ