فهرست

همزمان با برگزاري دوازدهمين جشنواره كتابخواني رضوي انجام شد؛

تبليغات جشنواره كتابخواني رضوي در سطح شهر شاهين‌شهر

در راستاي برگزاري جشنواره كتابخواني رضوي، بنرتبليغات اين جشنواره با همكاري سازمان فرهنگي‌ اجتماعي و وزرشي شهرداري شاهين‌شهر در سطح اين شهر نصب شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان ، همزمان با برگزاري جشنواره كتابخواني رضوي ، بنر تبليغات اين جشنواره با همكاري سازمان فرهنگي‌ اجتماعي و وزرشي شهرداري شاهين‌شهر در سطح اين شهر نصب شد.
زهرا اسكندري، رئيس اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان شاهين‌شهر‌و‌ميمه، با اشاره به برگزاري جشنواره رضوي در سطح شهر شاهين‌شهرگفت: با همكاري و هماهنگي سازمان فرهنگي‌ اجتماعي و وزرشي شهرداري شاهين‌شهر ، تبليغات اين جشنواره در سطح شهر شاهين‌شهر انجام شده تا زمينه براي مشاركت هرچه بيشتر شهروندان اين شهر در اين جشنواره فراهم شود.
 

نسخه قابل چاپ