فهرست

با هدف معرفی منابع جشنواره کتابخوانی رضوی انجام شد؛

برگزاری جمع خوانی و مسابقه نقاشی با همكاري دبستان ابتدايي مهرآيين

با هدف جلب مشاركت دانش‌آموزان در دوازدهمين جشنواره كتابخواني رضوي، جمع خوانی و مسابقه نقاشی از منابع جشنواره به همت كتابخانه ولايت رحمت آباد و با همكاري دبستان مهر آيين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، با هدف ترويج اشاعه فرهنگ و سيره ائمه معصومين (ع)، آموزش رفتارهاي پسنديده و نيكو به نسل نوپا و در راستاي معرفي منابع و قالبهاي رقابتي ويژه گروه سني كودك دوازدهمين جشنواره كتابخواني رضوي، جمع خوانی و مسابقه نقاشی از منابع جشنواره به همت كتابخانه ولايت رحمت آباد و با همكاري دبستان مهر آيين برگزار شد.
در این برنامه جمع خواني از كتاب «بيدار شو بابا»
و «ده قصه از امام حسن عسگري» برگزار شد كه در اين شيوه از كتابخواني هريك از دانش آموزان با خواندن صفحات منتخبي از كتاب، علاوه بر لذت كتاب‌خواني از امكان اعتماد به نفس و صحبت در ميان جمع گروهي برخوردار مي‌شوند.
همچنين در این برنامه دانش‌آموزان سال سوم از
كتاب «ناداني دشمن ماست» به ترسیم نقاشی پرداختند.