فهرست

در جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان نجف آباد عنوان شد؛

لزوم تأسيس انجمن خيريه توسعه كتاب و كتابخواني در سطح شهرستان برای كسب درآمدهاي پايدار

نخستين جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان نجف آباد در سال 1402 با حضور اعضای حقیقی و حقوقی در شهرداري شهر كهريز سنگ برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، نخستین جلسه انجمن كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان نجف آباد به ریاست موسی مباشری، معاون استاندار و فرماندار ویژه نجف آباد و با حضور مجيد ميرزايي، بخشدار بخش مركزي؛ محبوبه عباداللهي، سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي؛ احمد احمدي، رييس اداره كتابخانه هاي عمومي نجف آباد؛ امين ايوبي، معاون سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري؛ حسين حجازي، شهردار كهريز سنگ؛ مهدي فردوسي، شهردار گلدشت و سایر اعضای انجمن در شهرداري شهر كهريزسنگ برگزار شد.

در ابتداي جلسه احمدي، ضمن خير مقدم به مدعوين و سپاس از ميزباني دوره‌اي اعضاي انجمن با اشاره به تبصره يك ماده 11 آيين نامه مالي محاسباتي هيأت امناي نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در تخصيص حداقل سي درصد از منابع مالي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان به اداره كل استان به منظور تامين هزينه هاي جاري و فرهنگي پيش بيني شده در كتابخانه ها به لزوم تاسيس انجمن خيريه توسعه كتاب و كتابخواني در سطح شهرستان به  جهت كسب درآمدهاي پايدار با توجه به نيازهاي تجهيزاتي و منابع كتابخانه اي تاكيد و از اعضاي انجمن در خواست نمود در شناسايي خيرين و فعالان حوزه كتاب و كتابخواني كه دغدغه توسعه و ترويج فرهنگ عمومي مطالعه را دارند همسو با اداره كتابخانه ها همكاري لازم را بعمل آورند.

وي همچنين اقدامات موثر در تبليغات محيطي پويش نذر كتاب در قالب اهداي كتابهاي مفيد و قابل استفاده به كتابخانه هاي عمومي در راسـتاي ترويـج و تشـويق بـه مطالعـه و كتـاب در ميـان كـودكان و نوجوانـان بويژه از طريق مدارس را پرواضح و آن را بخش مهمي از مشاركت جمعي در تامين و تقويت برخي منابع پر مراجعه خواند.

مباشري فرماندار نجف آباد نيز در ادامه، گسترش فرهنگ كتابخواني را با تاكيد بر دو محور ايجاد انگيزه و تشويق فرد به عضويت در كتابخانه‌ها با الگوگيري از فعاليتهاي كتابخانه هاي شاخص و تقويت منابع كتابخانه اي از نظر منابع پرمخاطب كمك آموزشي و رده سني كودك مهم خواند و با عنايت به شعار سال 1402 «مهار تورم و رشد توليد» بحث افزايش حق عضويت سالانه را ملغي و  خواستار مساعدت شهرداري هاي تابعه در تأمين جبران هزينه هاي احتمالي شد. 
معرفي حداقل سه نفر از فعالان حوزه كتاب و نشر از سوي اعضاي مربوطه جهت ثبت انجمن خيرين به اداره كتابخانه‌ها، شناسايي و اعلام اسامي كتابخانه هاي فعال و پانسيون هاي مطالعاتي بدون مجوز به فرمانداري، نصب پايه بنر جهت تبليغات محيطي مسابقات و فعاليتهاي كتاب محور بويژه جشنواره كتابخواني رضوي و طرح نذر كتاب از سوي شهرداري از دیگر مصوبات اين نشست بود.

عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ