فهرست

به منظور تقويت ارتباط والدين با فرزندان؛

كارگاه «آموزش فرزند پروري» در كتابخانه عمومي فرهنگسراي شهيد محمد علي صادقي دهنو برگزار شد

كارگاه «آموزش فرزند پروري» با هدف تقويت ارتباط والدين با فرزندان در كتابخانه عمومي فرهنگسراي شهيد محمد علي صادقي دهنو برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، كارگاه «آموزش فرزند پروري» با هدف تقويت ارتباط والدين با فرزندان در كتابخانه عمومي فرهنگسراي شهيد محمد علي صادقي دهنو برگزار شد.
در این کارگاه، رويكرد و روش هاي فرزندپروري، روش تقويت ارتباط والدين و كودك، روش هاي صحيح تشويق و تنبيه مادران به فرزندان تدریس شد كه مورد استقبال مادران قرار گرفت.
فاطمه بهرامي كارشناس و مشاوره فرزند پروري و مدرس کارگاه خاطر نشان كرد: افزايش سطح علمي مادران مي تواند فرزندانشان را در اين امر هدايت كنند.
بخش پایانی این کارگاه به پرسش و پاسخ حاضران اختصاص داشت.

نسخه قابل چاپ