فهرست

با محوريت دوازدهمين دوره جشنواره كتابخواني رضوي برگزار شد؛

نخستین جلسه مسئولين كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان اصفهان

نخستین جلسه مسئولين كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان اصفهان با محوريت دوازدهمين دوره جشنواره كتابخواني رضوي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، نخستین جلسه مسئولين شهرستان اصفهان به منظور بررسي مسائل كتابخانه هاي عمومي، فعاليتها و برنامه‌هاي جشنواره رضوي و هفته معلم با حضور مليحه طاهري، كارشناس امور فرهنگي اداره كل در كتابخانه عمومي وليعصر برگزار شد.
مليحه طاهري ضمن بيان اين نكته كه در سال گذشته بيش از 8 هزار نفر در استان در يازدهمين دوره جشنواره كتابخواني رضوي مشاركت داشتند، گفت: امسال با اضافه شدن بخش هاي جديد به اين جشنواره كتابخواني، اميدواريم ميزان شركت كنندگان در دوازدهمين دوره اين جشنواره بيش از گذشته باشد.
طاهري گفت: تقويت و توسعه هويت فرهنگي و ديني از اهداف اين جشنواره مي باشد كه در حقيقت با گسترش  فرهنگ رضوي، سرمايه گذاري و زاينده آن عايد نسل حال و آينده مي شود و همگان از اين جشنواره بهره مي برند.
در ادامه حسين رحمتي، رييس اداره شهرستان اصفهان، ضمن بيان اهميت جشنواره رضوي به حاضرين در جلسه گفت: شايسته است با تعامل دستگاههاي فرهنگي الگوها و مفاخر ادبي و فرهنگي در شهرستان اصفهان شناسايي و در جهت پيشبرد اهداف فرهنگي مورد توجه قرار گيرد.
رحمتي ضمن تبريك هفته معلم گفت: در جهت نهادينه سازي فرهنگ كتاب و كتابخواني در ميان دانش آموزان، بين مدارس و كتابخانه هاي عمومي اصفهان بايد همكاري متقابل باشد و معلمان نقش مهمي در ترغيب و تشويق دانش آموزان به امر كتابخواني دارند و منجر به پرورش نسل كتابخوان خواهند شد.
گفتني است،  اصلاح كاركرد ماهانه و ارسال به موقع نامه هاي اداري و بررسي كيفي كار نيروي خدماتي از ديگر موارد اشاره شده در اين جلسه بود و حاضرين  به بحث و بررسي موضوعات مطرح شده پرداختند.
كلمات كليدی : دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی
نسخه قابل چاپ