فهرست

به مناسبت گراميداشت روز معلم؛

ويژه برنامه هاي متنوع فرهنگي در كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان برگزار شد

ويژه برنامه هاي متنوع فرهنگي، به مناسبت گراميداشت روز معلم در كتابخانه هاي عمومي شهرستان اصفهان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با گراميداشت شهادت استاد مطهري و هفته معلم، برنامه هاي متنوع فرهنگی در كتابخانه هاي عمومي اصفهان برگزار شد.

حضور در مدارس و تقدير و تشكر از كادر مديريتي و معلمين مدارس توسط مسئولان كتابخانه هاي عمومي توحيد، فرزانگان و شهيد مفتح 

همچنين دعوت و تقدير از معلم پيشكسوت و نمونه محبوبه عابدي برای همكاري در برنامه‌هاي نشست كتابخوان و ايجاد شبكه كتابخوان برتر براي اعضاي كتابخانه توسط مسئول كتابخانه عمومي ابن مسكويه

همچنین دربخش ناشنوايان كتابخانه عمومي توحيد، از معلمان و كادر مديريتي مدرسه كودكان ناشنوا با اهداي كتاب و شيريني تقدير و تشكر به عمل آمد.

نسخه قابل چاپ