فهرست

به مناسبت سالروز شهادت استاد شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري و روز معلم؛

نشست صميمي کتابداران كتابخانه عمومي فرهنگسراي اشراق سرارود با معلمان مدرسه ابتدايي مرضيه برگزار شد

به مناسبت سالروز شهادت استاد شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري و روز معلم، نشست صميمي كتابخانه عمومي فرهنگسراي اشراق سرارود با معلمان مدرسه ابتدايي مرضيه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، به مناسبت سالروز شهادت استاد شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري و روز معلم و به منظور تكريم جايگاه معلم به عنوان مروج فرهنگ كتاب و كتابخواني، نشست صميمي كتابخانه عمومي فرهنگسراي اشراق سرارود با معلمان مدرسه ابتدايي مرضيه برگزار شد.
در اين نشست صميمي ضمن زنده نگهداشتن ياد اين معلم فرزانه در پيمودن راه علم، درباره جايگاه و نقش معلمان دلسوز در رشد و توسعه جامعه مطالبی بیان شد.
همچنین در این نشست به وظایف معلمان در تربيت نسل هاي جديد اشاره شد و اهمیت برنامه هاي فرهنگي در ارتباط با مطالعه و كتابخواني و ترغيب نمودن دانش آموزان و حضور آنان در كتابخانه مورد بررسی قرار گرفت؛ در این راستا مسئول كتابخانه با همراهي معلمان به مناسبت گراميداشت هفته معلم به اجراي برنامه هاي فرهنگي ازجمله مسابقه نقاشي و نشست كتابخوان مدرسه اي اقدام کرد.
در مسابقه نقاشي از دانش آموزان درخواست شد بعد از اتمام نقاشي ها در وصف معلم و براي تشكر و قدرداني از معلم خود، نوشته هاي زيبا بنويسند.

گفتني است پايان بخش اين برنامه هداياي به رسم ياد بود و قدرداني از زحمات معلمان دلسوز اهدا شد.

نسخه قابل چاپ