فهرست

در راستاي جشنواره « بحار كتاب انوار دانايي » و به منظور رفع نيازهاي اطلاعاتي كتابخانه صورت گرفت؛

اهداي 294 نسخه كتاب توسط شهردار گرگاب به كتابخانه روح‌الامين گرگاب

در راستاي جشنواره «بحار كتاب انوار دانايي» و به منظور رفع نيازهاي اطلاعاتي كتابخانه روح‌الامين گرگاب، 294 نسخه كتاب به ارزش 350 ميليون ريال توسط شهردار گرگاب به اين كتابخانه اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي جشنواره «بحار كتاب انوار دانايي» و به منظور رفع نيازهاي اطلاعاتي و تامين منابع كتابخانه روح‌الامين گرگاب، تعداد 294 نسخه كتاب با موضوعات متنوع و به ارزش 350 ميليون ريال توسط روح الله شاهرجبيان، شهردار گرگاب، به اين كتابخانه اهدا شد.
لازم به ذكر است ، اين كتابها كه پس از آماده سازي در اختيار اعضا قرار خواهد گرفت.

نسخه قابل چاپ