فهرست

کارشناس نسخ خطی کشور:

نسخ خطی و سنگی سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و ملی است

رضا محمودپور، کارشناس نسخ خطی کشور و مسئول بخش نسخ خطی و اسناد کتابخانه مرکزی ارومیه طی سفر به استان اصفهان از بخش نسخ خطی و منابع نفیس کتابخانه عمومی ملامحسن فیض کاشانی شهرستان کاشان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان اصفهان، رضا محمودپور کارشناس نسخ خطی کشور و مسئول بخش نسخ خطی و چاپ سنگی کتابخانه مرکزی ارومیه در ادامه سفر به استان اصفهان از بخش نسخ خطی و منابع نفیس کتابخانه عمومی ملامحسن فیض کاشانی بازدید کرد.
وجیهه موسای مسئول بخش نسخ خطی و منابع نفیس کتابخانه ملامحسن فیض کاشانی گفت: اسناد، برگ‌ها و اوراقی هستند که ارزش تاریخی داشته و نسخ خطی کتاب‌های هستند که به صورت دستی در طول تاریخ نگاشته شده و نفایس چاپی کتاب‌های چاپی قدیمی مثل کتاب‌های چاپی سنگی و سربی است.
موسای در ادامه افزود: به محض دریافت نسخه‌های خطی و چاپ سنگی پس از بررسی‌های دقیق‌، فهرست نویسی شده و در نهایت اطلاعات مربوط به آنها در نرم‌افزار مدیریت کتابخانه با عنوان سامان ثبت می‌شود. پژوهشگران می‌توانند فقط از فایل اسکن شده ی با کیفیت این نسخ استفاده کنند.
رضا محمودپور کارشناس نسخ خطی کشور ضمن بازدید از بخش نسخ خطی و منابع نفیس کتابخانه عمومی ملامحسن فیض کاشانی اظهار داشت: بخش کتاب‌های نسخ خطی و چاپ سنگی کتابخانه ملامحسن فیض کاشانی با برخورداری از تعدد و تنوع موضوعی، گنجینه‌ای از منابع تاریخی شهر کاشان به شمار می‌رود. باید برای توسعه ی فضای این بخش، جذب منابع نفیس اهدایی و جلب اعتماد به منظور اهدای کتاب های خطی به کتابخانه های عمومی گام برداشت.
محمودپور افزود: این‌گونه منابع سرمایه‌های ارزشمند فرهنگی و ملی بوده و ما از لحاظ شرعی موظف هستیم با دقت این گنجینه را حفظ و نگهداری نماییم.
گفتنی است در ادامه بازدید در خصوص ویژگی های نسخ خطی و چاپ سنگی، قدمت این آثار و همچنین نحوه شناسایی، نگهداری و حفظ این منابع ارزشمند مطالبی بیان شد.
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ