فهرست

با هدف توانمند سازی جامعه کتابخوان؛

دوره آموزشي «توليد محتوا در فضای مجازی» در کتابخانه عمومی دانشوران برگزار شد

دوره آموزشي «توليد محتوا در فضای مجازی» با همكاري جمعيت سلامت روان فريدن در کتابخانه عمومی دانشوران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌کل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، روز چهارشنبه30 فروردين ماه دوره آموزشي «توليد محتوا در فضاي مجازي» با همكاري جمعيت سلامت روان داران و اداره بهزيستي در كتابخانه دانشوران داران شهرستان فريدن برگزار شد.
در اين دوره آموزشي كه ويژه اعضاي كتابخانه عمومي بود، مطالب مربوط به فضاي مجازي، آسيب هاي فضاي مجازي و مطالب مقدماتي توليد محتوا توسط توسط علي شهبازي از مدرسين خبره در حوزه فضاي مجازي و توليد محتوا تدري
س شد.

نسخه قابل چاپ