فهرست

در راهپيمايي روز قدس صورت گرفت؛

برگزاري غرفه‌هاي فرهنگي در اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان گلپايگان

همزمان با راهپيمايي روز قدس غرفه‌هاي فرهنگي اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان گلپايگان برپا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، همزمان با راهپيمايي روز قدس و با همكاري دارالقرآن كريم آموزش و پرورش شهرستان، غرفه‌هاي نقاشي، پويش عهد دلدادگان، همخواني و جورچين كلمات در اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان برگزار شد و در پايان با اهداي بسته‌هاي فرهنگي از شركت كنندگان در اين غرفه‌ها تقدير به عمل آمد.

 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ