فهرست

در راستای انجام طرح بوستان کتاب؛

دوازده اصله نهال توسط كتابخانه هشت بهشت فولادشهر کاشته شد

كاشت دوازده اصله نهال يادمان دوازده كتاب «بوستان كتاب» در حياط كتابخانه هشت بهشت فولادشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در آستانه روز طبيعت، كاشت دوازده اصله نهال براي يادمان دوازده كتاب قرآن مجيد، نهج البلاغه، صحيفه سجاديه،مثنوي معنوي، ديوان حافظ، منطق الطير عطار، ديوان پروين اعتصامي، گلستان سعدي، لغت نامه دهخدا،شفا ابو علي سينا، شاهنامه فردوسي و رباعيات خيام تحت عنوان «بوستان كتاب كتابخانه هشت بهشت» توسط اعضا و كتابداران در حياط كتابخانه هشت بهشت فولادشهر انجام شد.

نسخه قابل چاپ