فهرست

در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني صورت گرفت؛

تقدير از اعضاي فعال كتابخانه امام رضا (ع) اشکهران

در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتاب خواني از اعضاي فعال كتابخانه با اهداي جوايزي تقدير شد.

به گزارش روابط عمومي اداره کل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، با پيگيري هاي انجام شده توسط مسئول كتابخانه امام رضا(ع) اشكهران جوايزي از طرف خیرین محترم روستا براي اعضاي فعال كتابخانه تهيه شد.
اين جوايز طي مراسمي با حضور مدير و معلمان مدرسه دخترانه شهید اسماعیلی توسط آقاجانی، مسئول كتابخانه به همراه رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان ورزنه و به اعضاي فعال كتابخانه اهدا شد.نسخه قابل چاپ