فهرست

در راستای ترویج فرهنگ مطالعه؛

ويژه برنامه هاي فرهنگي در كتابخانه عمومي شهداي محراب زيباشهر برگزار شد.

ويژه برنامه هاي فرهنگي متنوعی به منظور ترویج فرهنگ مطالعه در كتابخانه عمومي شهداي محراب زيباشهر برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستای ترویج فرهنگ مطالعه ويژه برنامه هاي فرهنگي متنوع در كتابخانه عمومي شهداي محراب زيباشهر برگزار شد.
برگزاری نشست قصه گويي، جلسات مطالعاتي، معرفي كتاب، جمع خواني، نشست كتابخوان، مسابقات مناسبتی و ... از جمله برنامه برگزار شده بود.

گفتني است برنامه هاي فرهنگي اجرا شده در شبكه هاي اجتماعی کتابخانه منتشر شد.

نسخه قابل چاپ