فهرست

در راستاي تقويت و غني سازي منابع كتابخانه‌اي انجام شد؛

خريد 949 نسخه كتاب از محل انجمن شهرستان شهرضا

بالغ بر 949 نسخه كتاب توسط اداره شهرستان شهرضا در راستاي تقويت و غني سازي منابع كتابخانه‌اي براي كتابخانه هاي جديدالتاسيس عمومي شهرضا خريداري شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، بالغ بر 949 نسخه كتاب توسط اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان شهرضا در راستاي تقويت و غني سازي منابع كتابخانه‌اي و به منظور جذب مخاطبين براي رفع نيازهاي اطلاعاتي خود و تكريم ارباب رجوع براي كتابخانه هاي عمومي جديدالتاسيس اين شهرستان از محل انجمن خريداري شد.
 گفتنی است، بالغ بر 949 نسخه كتاب به ارزش 900 ميليون ريال با مجوز نهاد كتابخانه ها و پيگیري هاي انجام شده، از محل انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان براي 4 باب كتابخانه جديدالتاسيس اين شهرستان (ريحانه النبي سروستان، علامه دهخدا منظريه، خميني آباد و مهديان قصرچم) خريداري شد.

 
عكس های مرتبط :
نسخه قابل چاپ