فهرست

در اقدامي فرهنگي توسط يكي از اعضاي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان دهاقان انجام شد؛

اهداي يك دوره «تفسير قرآن مهر» به كتابخانه عمومي آيت الله خرد شهرستان دهاقان

در راستاي توسعه فرهنگي و حمايت از فرهنگ كتابخواني، يكي از اعضاي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان دهاقان يك دوره «تفسير قرآن مهر» به كتابخانه آيت الله خرد دهاقان اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني يك دوره «تفسير قرآن مهر» به ارزش 15 ميليون ريال توسط حاج عبدالحسين احمديان عضو حقيقي انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان دهاقان به كتابخانه عمومي آيت الله محمد حسين خرد دهاقان اهداشد.

 گفتني است، كتاب ها پس از استعلام و آماده‌سازي در اختيار اعضاي كتابخانه قرار خواهد گرفت.

نسخه قابل چاپ