فهرست

در راستاي مشاركت همگاني، به‌روز رساني و تقويت منابع پر مخاطب؛

اهداي 50 جلد كتاب كمك آموزشي توسط عضو خير انديش

در راستاي به‌روز رساني و تقويت منابع پر مخاطب 50 جلد كتاب كمك آموزشي توسط محمد ابراهيمي عضو خير انديش كتابخانه فردوسي علويجه اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي مشاركت همگاني، به‌روز رساني و تقويت منابع  پر مخاطب 50 جلد كتاب كمك آموزشي توسط محمد ابراهيمي عضو خير انديش كتابخانه فردوسي علويجه اهدا شد.

کتاب ها در همه رشته هاي مقطع متوسطه و به ارزش 40 ميليون ريال مي باشد.

خاطر نشان مي گردد با توجه به نياز فراوان مراجعه كنندگان، اين منابع در اسرع وقت آماده سازي و در اختيار ايشان قرار گرفت. 

نسخه قابل چاپ