فهرست

با هدف شكل گيري روحيه تعهد از كودكي نسبت به حفظ منابع طبيعي انجام شد؛

كاشت نهال در محوطه فضاي سبز كتابخانه شهداي دهق

به مناسبت آغاز هفته منابع طبيعي و روز درختكاري سه اصله نهال با همياري والدين توسط اعضاي كودك كتابخانه شهداي دهق در محوطه فضاي سبز كتابخانه شهداي دهق كاشته شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، به همت سميه حسين هاشمي، مسئول كتابخانه شهداي دهق و با هدف شكل گيري روحيه تعهد در سنين پايين نسبت به حفظ منابع طبيعی و توجه به محیط زیست با آموزش كاشت درخت، صبح روز پنج شنبه 18 اسفندماه با همياري والدين و برخي از اعضاي كودك كتابخانه شهداي دهق سه اصله نهال در محوطه فضاي سبز كتابخانه  كاشته و آبياري شد.