فهرست

با هدف آگاهي رساني درباره ضرورت حفظ محيط زيست و احترام به طبيعت انجام شد؛

كاشت نهال در محوطه بيروني كتابخانه صديقه الزهرا

به مناسبت آغاز هفته منابع طبيعي و روز درختكاري دو اصله نهال توسط اعضاي كودك كتابخانه صديقه الزهرادر محوطه بيروني كتابخانه صديقه الزهرا كاشته شد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، به همت زكيه كريمي، مسئول كتابخانه صديقه الزهرا و با هدف آشنايي با سنت حسنه درختكاري، آگاهي رساني درباره ارزش و ضرورت حفظ محيط زيست و احترام به طبيعت، دو اصله نهال در محوطه بيروني كتابخانه صديقه الزهرا توسط اعضاي كودك كتابخانه كاشته شد.

در اين مشاركت جمعي، كودكان ضمن يادگيري نحوه كاشت نهال، آبياري و نگهداري آن به مسئوليت پذيري شان در دوستي با طبيعت نيز آشنا مي شوند.

خاطر نشان مي گردد بهترين سن براي شروع آموزش فرهنگ محيط زيست به كودكان دوره پيش‌دبستاني و نونهالي است.نسخه قابل چاپ