فهرست

با هدف توسعه فرهنگي و پيگيري نيم درصد سهم كتابخانه هاي عمومي از درآمد شهرداري ها انجام شد؛

دیدار رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد با شهردار علويجه

با هدف جلب مشاركت بيشتر و پيگيري نيم درصد سهم كتابخانه هاي عمومي از درآمد شهرداري ها رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد با شهردار علويجه ديدار و گفتگو كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، با هدف توسعه فرهنگي، جلب مشاركت بيشتر و پيگيري نيم درصد سهم كتابخانه هاي عمومي از درآمد شهرداري، 30 درصد مربوط به ايين نامه مالي محاسباتي نهاد احمد احمدي، رييس اداره كتابخانه هاي عمومي شهرستان نجف آباد با علي اصغر شفيعي، شهردار علويجه ديدار و گفتگو كرد.
در اين ديدار احمدي نقش كتابخانه‌ها را در جريان سازي فرهنگي در شهر و جامعه مهم دانست و گفت: تعامل بين مجموعه شهرداري و اداره كتابخانه‌هاي عمومي به افزايش بهره‌وري كتابخانه‌ها، جلب مخاطب و بازخورد فرهنگي بيش‌تر  منجر خواهد شد.
احمدي همچنين با اشاره به خريد 183 عنوان كتاب پرمخاطب به ارزش 115 ميليون ريال از محل اعتبارات انجمن كتابخانه هاي عمومي شهر علويجه در سالجاري بر واريز به موقع نيم درصد سهم كتابخانه ها از درآمد شهرداري ها تاكيد نمود.

شفيعي نيز جايگاه كتابخانه هاي عمومي را در ارتقاي سرانه مطالعه مهم خواند و نسبت به پرداخت به موقع نيم درصد سهم قانوني كتابخانه ها  قول مساعدت داد.
 

نسخه قابل چاپ