فهرست

در اقدامي فرهنگي توسط دادستان شهرستان گلپايگان محقق شد؛

خريد و تهيه كتاب براي كتابخانه‌هاي عمومي به عنوان حكم جايگرين حبس

در راستاي توسعه فرهنگي و حمايت از فرهنگ كتابخواني، دادستان شهرستان گلپايگان با استفاده از ظرفيت‌هاي مجازات جايگزين حبس براي محكومين جرائم غيرعمد، حكم به نفع فرهنگي صادر كرد.

 به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، در راستاي ترويج فرهنگ كتاب و كتابخواني با پيگيري‌هاي اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان گلپايگان در اجراي طرح جايگزيني صدور حكم مجازات محكومين جرائم غيرعمد به نفع فرهنگي در گلپايگان و با احكام منتشر شده براي محكومين به جاي مجازات، سلمان جوادي دادستان گلپايگان اقدام به صدور 2 فقره حكم فرهنگي جايگزين حبس  كرد  كه نتيجه آن خريد  و اهداي تعداد 90 نسخه كتاب جمعا به ارزش تقريبي 67 ميليون و 500 هزار ريال به كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان بود.
استفاده از اينگونه مجازات‌هاي جايگزين فرهنگي رويكرد مثبتي در جامعه خواهد داشت و هدايت محكومين به سمت كتاب، كتابخواني و كتابخانه به طور حتم كاهش بزهكاري و وقوع جرم را در آينده به دنبال خواهد داشت.
گفتنی است كتاب ها با نظارت و تاييد اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان خريداري شد و پس از ثبت و آماده سازي، براي امانت در دسترس كاربران و اعضاي محترم كتابخانه هاي عمومي قرار خواهد گرفت.
نسخه قابل چاپ