فهرست

پيرو مصوبه جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك انجام شد؛

برگزاري نشست با هدف ارائه راهكارهاي ترويج فرهنگ كتابخواني و افزايش سطح مطالعه در بين دانش آموزان مدارس

پيرو مصوبه جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك، نشست با هدف ارائه راهكارهاي ترويج فرهنگ كتابخواني و افزايش سطح مطالعه در بين دانش آموزان مدارس برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، پيرو مصوبه جلسه انجمن كتابخانه هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك، نشستي با هدف ارائه راهكارهاي ترويج فرهنگ كتابخواني و افزايش سطح مطالعه در بين  دانش آموزان مدارس با حضور رضا وهاب، رئيس اداره آموزش و پرورش؛ حسين ترابي، معاون پرورشي اداره و راضيه وهاب، سرپرست اداره كتابخانه‌هاي عمومي شهرستان خوروبيابانك برگزار شد.
رضا وهاب گفت: اداره آموزش و پرورش آماده همراهي برنامه‌هاي ترويجي كتابخانه‌ها است.
در اين جلسه ضمن ارائه راهكارها و نظرات اداره كتابخانه‌هاي شهرستان مقرر گرديد سفيران كتاب با هماهنگي آموزش و پرورش با در نظر گرفتن امتياز آموزشي براي همكاران فرهنگي از بين مدير و مربي‌هاي مدارس روستايي انتخاب شوند.
همچنين مقرر گرديد «طرح شهيد آويني» با هدف مطالعه خانوادگي در بين دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان تا پايان سال تحصيلي 1401-1402 اجرا شود.
نسخه قابل چاپ