فهرست

در اقدامي حسنه و از سوي عضو خیر؛

17 جلد كتاب كمك آموزشي رشته علوم تجربي و كودك به کتابخانه

در راستاي مسئوليت پذيري همگاني و نياز سنجي اعضاء در تامين و تجهيز منابع پر مخاطب، تعداد 17 جلد كتاب توسط يكي از اعضاي خير نیک انديش كتابخانه شيخ بهايي اهدا شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان اصفهان، در راستای چهارمين جشنواره «بحار كتاب ، انوار دانايي» و با هدف تقويت منابع پر مخاطب، 17 نسخه کتاب كمك آموزشي رشته علوم تجربي وكودك به ارزش 30 ميليون ريال توسط يكي از اعضاي خير نیک انديش به كتابخانه شيخ بهايي شهرستان نجف آباد اهدا شد.

گفتني است با توجه به مراجعه پسندي منابع مذكور ، اين منابع آماده سازي و در دسترس مراجعين قرار گرفت. 

نسخه قابل چاپ