فهرست

با اجراي طرح ماز (مهارت هاي اجتماعي زنان)؛

سيستم روشنايي كتابخانه آيت الله هاشمي قمبوان تعويض و به‌روزرساني شد

به همت جمعي از خيرين و با اجراي طرح ماز(مهارت هاي اجتماعي زنان) سيستم روشنايي كتابخانه آيت الله هاشمي قمبوان به‌روزرساني شد.

به گزارش روابط عمومي اداره‌کل كتابخانه‌هاي عمومي استان اصفهان، به همت جمعي از خيرين و با اجراي طرح ماز (مهارت هاي اجتماعي زنان) با حضور بانوان سيستم روشنايي كتابخانه آيت الله هاشمي قمبوان به‌روزرساني شد.

در اين طرح كه به همت مقصودي مسئول برگزاري طرح ماز و جمعي از بانوان روستا برگزار شد، پس از برگزاري كلاس هاي توجيحي براي بانوان مرحله پاياني كار كه تعويض سيستم قديمي روشنايي شامل لامپ ها و سيم كشي داخلي كتابخانه بود به مرحله اجرا درآمد.
پس از برآورد هزينه مورد نياز كه بالغ بر 55 میلیون ريال برآورد شد، بانوان اقدام به تهيه مبلغ مورد نياز با انجام اطلاع رساني در سطح روستا نمودند كه به كمك خيرين اين مبلغ جمع آوري شد و تجهيزات و لامپ هاي مورد نياز خيرداري شد.
در پايان يكي از خيرين روستا به صورت رايگان نسبت به نصب لامپ ها و تجهيزات در كتابخانه اقدام كرد و سيستم روشنايي كتابخانه آيت اله هاشمي قمبوان پس از سال ها با اجراي طرح ماز و كمك خيرين تعويض و به‌روزرساني شد.
گفتنی است، پيش از اين با اجراي طرح مانا (مهارتهاي اجتماعي نوجوانان ايران) بخش كودك كتابخانه شاداب سازي شد. همچنين اولين بانك امانات روستا در كتابخانه آيت اله هاشمي قمبوان افتتاح گرديد.

نسخه قابل چاپ